Kontakt

DRUŠTVO INVALIDA RADA KRAPINA, Magistratska 12/1, 49 000, Krapina

Telefon: +385 (0)49 373 159 Fax: +385 (0)49 373 159

E-mail: dirk.krapina@kr.t-com.hr / OIB: 45133569902


krapina slika

Kontaktirajte nas putem kontakt forme