Najnovije vijesti

ŽUPANIJSKE POTPORE ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU PREVENCIJE ZDRAVLJA, SKRBI O MLADIMA I RANJIVIM SKUPINAMA TE LJUDSKIH PRAVA, DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
ŽUPANIJSKE POTPORE ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU PREVENCIJE ZDRAVLJA, SKRBI O MLADIMA I RANJIVIM SKUPINAMA TE LJUDSKIH PRAVA, DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
25 svibnja, 2021
Društvo invalida rada Krapina javilo se na Natječaj Krapinsko- zagorske županije i ostvarilo financijsku potporu. Pravo na potporu ostvarilo je 56 korisnika u ukupnom iznosu od 600.3...
IZDAVANJE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
IZDAVANJE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
24 svibnja, 2021
Agenciji za obalni linijski pomorski promet od dana 17. svibnja 2021. godine možete podnijeti Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom. Zahtjev se šalje poštom na adresu:...
DRUŠTVU INVALIDA RADA KRAPINA DODIJELJENA ZLATNA PLAKETA
DRUŠTVU INVALIDA RADA KRAPINA DODIJELJENA ZLATNA PLAKETA
9 prosinca, 2020
Odlukom Skupštine Hrvatskog saveza udruga invalida rada Društvu invalida rada Krapina dodijeljena Zlatna plaketa povodom 50 godina djelovanja. Hrvatski savez udruga invalida rad...

Društvo invalida rada Krapina