Najnovije vijesti

ŽUPANIJSKE POTPORE ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU PREVENCIJE ZDRAVLJA, SKRBI O MLADIMA I RANJIVIM SKUPINAMA TE LJUDSKIH PRAVA, DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

ŽUPANIJSKE POTPORE ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU PREVENCIJE ZDRAVLJA, SKRBI O MLADIMA I RANJIVIM SKUPINAMA TE LJUDSKIH PRAVA, DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Uncategorized, Vijesti
Društvo invalida rada Krapina javilo se na Natječaj Krapinsko- zagorske županije i ostvarilo financijsku potporu. Pravo na potporu ostvarilo je 56 korisnika u ukupnom iznosu od 600.332 kuna. S obzirom na epidemiološke mjere, potpore je simbolično preuzelo 11 korisnika. „Krapinsko – zagorska županija znatan dio sredstava ulaže u financiranje rada udruga i organizacija civilnog društva. Tijekom protekle 4 godine godišnje smo izdvajali oko 5,5 milijuna kuna, odnosno ukupno više od 27 milijuna kuna. Hvala vam na svemu što činite i što nas na neki način educirate i motivirate da svi zajedno stvaramo novi sustav vrijednosti i bolje društvo. Takva kampanja bi trebala trajati svaki dan u godini i u nju bi trebali biti svi uključeni. Ako smo mi jedan mali kotačić da se odnosi u društvu promjene, onda sam ja sam…
Pročitaj više
IZDAVANJE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

IZDAVANJE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Uncategorized, Vijesti
Agenciji za obalni linijski pomorski promet od dana 17. svibnja 2021. godine možete podnijeti Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom. Zahtjev se šalje poštom na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, PP 8, 10 002 Zagreb. Pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama s obvezom javne usluge ostvaruju sljedeće kategorije korisnika: - Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više- Hrvatski ratni vojni invalidi sa 100 % tjelesnim oštećenjem- Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%- Gluhoslijepe osobe sa 100% tjelesnim oštećenjem- Osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenje- Djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenje Besplatan prijevoz za navedene kategorije odnosi se na korisnika, pratnju i…
Pročitaj više
DRUŠTVU INVALIDA RADA KRAPINA DODIJELJENA ZLATNA PLAKETA

DRUŠTVU INVALIDA RADA KRAPINA DODIJELJENA ZLATNA PLAKETA

Uncategorized, Vijesti
Odlukom Skupštine Hrvatskog saveza udruga invalida rada Društvu invalida rada Krapina dodijeljena Zlatna plaketa povodom 50 godina djelovanja. Hrvatski savez udruga invalida rada je temeljem Odluke Skupštine, Društvu invalida rada Krapine dodijelio Zlatnu plaketu povodom 50. obljetnice uspješnog rada i djelovanja na promicanju ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti invalida rada. Predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida, Ante Štulić dodijelio je Zlatnu plaketu predsjedniku Društva invalida rada Krapina, Dubravku Sopeku, 09. prosinca 2020. godine u prostoru Saveza uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Na dodijeli je nazočio i izvršni direktor Savez, Leke Sokolaj. Nažalost, zbog epidemije COVID -19, dodjela je održana bez nazočnosti članova Društva invalida rada Krapina.
Pročitaj više
DRUŠTVU INVALIDA RADA KRAPINA DODIJELJENA POVELJA GRADA KRAPINE

DRUŠTVU INVALIDA RADA KRAPINA DODIJELJENA POVELJA GRADA KRAPINE

Uncategorized, Vijesti
Odlukom Gradskog vijeća Grada Krapine Društvu invalida rada Krapina dodijeljena Povelja Grada Krapine povodom 50. obljetnice uspješnog rada i djelovanja te za promicanje prava osoba s invaliditetom. U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, dana 05. prosinca 2020. godine održana je dodjela priznanja. U ime Društva invalida rada Krapina Povelju Grada Krapine preuzeo je predsjednik Društva, Dubravko Sopek. Povelja je dodijeljena Društvu invalida rada Krapina povodom 50. obljetnice uspješnog rada i djelovanja te za promicanje prava osoba s invaliditetom.
Pročitaj više
“ODGOVORNI OSTAJEMO BLISKI” KAMPANJA MRMSOSP

“ODGOVORNI OSTAJEMO BLISKI” KAMPANJA MRMSOSP

Vijesti
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pokrenulo je kampanju „Odgovorni ostajemo bliski“ u medijskom partnerstvu s Hrvatskom radio televizijom Cilj kampanje je edukacija i podizanje svijesti šire javnosti o odgovornom ponašanju i pridržavanju preporučenih uputa za suzbijanje širenja virusa COVID-19 kako bismo zaštitili naše starije sugrađane i osobe iz drugih ranjivih skupina.S dolaskom zime svjedočimo sve većem porastu oboljelih od COVID-19 virusa, a populacija starija od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom čine skupinu koja je u slučaju zaraze najugroženija, zbog čega ih svi zajedno kao društvo moramo pravodobno zaštititi.To se posebno odnosi na korisnike domova za starije osobe, gdje je zbog velike koncentracije ljudi u zatvorenom prostoru i lakog prijenosa zaraze iznimno važno spriječiti pojavljivanje virusa, zbog čega je krajem rujna Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje…
Pročitaj više
ROK I NAČIN PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ROK I NAČIN PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Vijesti
Financijski izvještaji za poslovnu godinu predaju se FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija) u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja Krajnji rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine je02. ožujka 2020. FINA nakon navedenog roka, tj. nakon 2. ožujka 2020. godine, neće zaprimati financijske izvještaje. Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje ranijih godine, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati niti FINA-i, niti Ministarstvu financija.
Pročitaj više
NAJAVA RADIONICA ZA ZAINTERESIRANE PRIJAVITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA POZIVE U SKLOPU ESF-a

NAJAVA RADIONICA ZA ZAINTERESIRANE PRIJAVITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA POZIVE U SKLOPU ESF-a

Vijesti
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU nastavlja s provedbom besplatnih radionica namjenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU te u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama i u 2020. godini nastavlja s provedbom besplatnih radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u lokalnoj zajednici, osiguravanjem kvalitetne provedbe projekata, menadžmentom volontera i drugim relevantnim temama. Cilj je ovih radionica upoznati sudionike s osnovnim pojmovima vezanima uz teme korisne prilikom osmišljavanja projektnih prijedloga, s osobitim naglaskom na mogućnosti prijava na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog…
Pročitaj više
NOVI UVJETI PROVOĐENJA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI

NOVI UVJETI PROVOĐENJA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI

Vijesti
Na 50. i posljednjoj sjednici Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini, usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini od 1. siječnja 2020. godine u provedbi će biti: Potpore za zapošljavanje 1.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo Potpore za usavršavanje Potpore za samozapošljavanje Obrazovanje i osposobljavanje 4.1.Obrazovanje nezaposlenih 4.2.Obrazovanje zaposlenih 4.3.Osposobljavanje na radnom mjestu 4.4.Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja 4.5.Aktivacijski programi Javni rad Potpore za očuvanje radnih mjesta 6.1.Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva Stalni sezonac Pri provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a imajući u…
Pročitaj više